Välkommen hit!

Hej! Förmodligen har du redan läst eller hört ett och annat om skolfrågan i Bullmark, Botsmark och Bodbyn i lokaltidningarna eller i sociala medier.

I Bullmark har det sedan ett antal år tillbaka planerats för en ny f-6 skola. Varför? För att den gamla skolan var, och är, för liten: det finns för många barn i byarna – det finns en god tillväxt! I Botsmark finns en nyrenoverad skola som senast inför ht-16 var lovad att öppnas helt igen, nu vill man istället lägga ner ytterligare klasser.

För- och grundskolenämnden avser att flytta barnen till Sävar för att fylla tomma platser. Men, Sävar skola är trångbodd och för att rymma barnen använder man baracker sedan ca 10 år tillbaka. Man pratar om besparingar, men kan inte redovisa hur mycket det kommer att kosta att bussa alla barnen till Sävar. Det talas om långsiktighet, men ingen nämner något om vad som händer när Sävar växer, på samma sätt som resten av kommunen.

Bullmarks skola ligger redan idag i topp när det gäller långa avstånd till skolan. Nu vill man bussa dessa barn ännu längre. Vi efterlyser barnperspektivet i denna fråga, och lika skola för alla!

En föräldragrupp för byarna har jobbat med den här frågan sedan en tid tillbaka har vi främst hållit till på Facebook men har nu även denna hemsida. Nu kör vi!

Annonser

Folkinitiativet om skolorna fortsätter

Följande pressmeddelande har precis skickats ut till allmänheten:

Med anledning av det beslut som fattades av För- och Grundskolenämnden om förlängning av mellanstadieverksamhet i Bullmark så vill vi i Bodbyn, Bullmarks och Botsmarks föräldragrupper uttala oss om den nu uppkomna situationen. Det glädjer oss att Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, och Liberalerna lyssnat och slutligen tagit till sig av den kritik som riktats emot dem angående skolfrågan, och omprövat en del av det beslut som lades fram i januari – att även de ser det självklara behovet av att bibehålla F-6-verksamhet i en bygd som växer.
Bullmarks skola har verksamhet från förskoleklass upp till åk 6 och eftersom lokalerna är för små så står det sedan ett år tillbaka baracker på skolgården för att inrymma alla elever. Att då, som vi så många gånger påtalat, ersätta den gamla skolan med en lågstadieskola och skicka mellanstadieelever med skolbuss till Sävar är inte på något sätt visionärt för en växande bygd. Vänsterpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna har förstått detta hela tiden och klargjorde därför i det senaste beslutet att deras grunduppfattning kvarstår, nämligen att Bullmarks skola ska byggas som en F-6 skola enligt tidigare fattat beslut i f.d. Sävar kommundelsnämnd.
Som föräldragrupp och bybor står vi frågande till den svävande formulering som använts i det nya beslutet, nämligen att åk 4-6 går kvar i nuvarande gamla skola “…under förutsättning att behörig och legitimerad personal fortsatt finns att tillgå eller att större investeringar i lokalerna inte krävs.”
En beslutsformulering som ovan behövs dock lika lite här som för någon annan skola i kommunen och skapar i detta fall en osäkerhet kring visionen för Bullmarks skola, en skola med över 100 elever som För- och Grundskolenämndens ordf. Moa Brydsten framhåller har hög kvalité och behöriga lärare. Det enda självklara är att behov av skola styrs av det antal elever som finns i upptagningsområdet och inte av en otydligt definierad nivå av investeringar i lokalen.
När det gäller Botsmarks skola och bevarande av F-6 som f.d. Sävar kommundelsnämnd även där beslutade ska finnas kvar, men som också revs upp av för- och grundskolenämnden, har en ytterst begränsad vilja till dialog visats från politiskt håll. Detta trots påvisade brister i det underlag som låg grund till det beslutet.
Med anledning av ovan vill vi som föräldragrupp därför fortsätta dialogen med våra folkvalda och välkomnar fortsatt samtal om möjligheterna med Bullmarks respektive Botsmarks skola.
Vi ser det som en självklarhet att fortsätta folkinitiativet som redan under sitt första skede fått 4000 namnunderskrifter för en långsiktigt hållbar lösning i Bullmark och Botsmark – en lösning som också främjar den positiva landsbygdsutvecklingen i Umeå kommun.

Bodbyn, Bullmarks och Botsmarks föräldragrupper

Vill du hjälpa oss?

I helgen som gått har vi besökt Landbyaden i Hissjö och nationaldagsfirandet på Gamlia. Landsbygd och stad men ändå otroligt bra respons på båda platserna, vi känner verkligen att den här frågan berör kommuninvånare på alla platser. Nu på lördag kommer vi finnas både på FBIK cupen i Bullmark och vid Matboa i Tavelsjö och i kalendern finns många fler event inplanerade.

Vill du dra ett strå till stacken och hjälpa oss i folkinitiativet eller kanske stå med oss på något event? Kontakta då Christina Hagman så får du veta var du kan hämta eller skriva ut listor och instruktioner.

Christina Hagman, tel. 073 056 10 23
eller maila till info@skolfragan.se

Kommunens visioner

I strålande sol samlade vi in namn på Sävar marknad i söndags! Vi kände ett stort stöd bland marknadsbesökarna och konstigt vore ju annars. Det samlade intrycket vi får är att de anser sin skola vara överfylld redan nu och ser då hellre att mellanstadiet blir kvar i Bullmark istället för att inrymma eleverna på  Sävar skola.

På plats på marknaden fanns även Umeå Kommun som just nu arbetar med en fördjupad översiktsplan för Sävar där de ser ett önskat tillväxtscenario på 6000 invånare fram till år 2050. I skenet av detta inser man att fler skolor behövs i området och ytterligare en slutsats som snabbt går att dra är att befolkningen i närliggande byarna Bodbyn och Bullmark också dras med i kommunens befolkningsökning.

Att i detta framtidsscenario minska skolkapacitet i Bullmark genom att ersätta en befintlig fullbelagd F-6-skola med en ny F-3 övergår helt enkelt vårt förstånd.

Miljöpartiet värnar skolan

För att fortsätta på gårdagens tema ”säga en sak men göra en annan” så är det med intresse vi läser Nasser Moslehs (Mp) blogginlägg där han skriver att Miljöpartiet röstade nej till förslaget om att ge Norrlandsoperan 26,9 miljoner från investeringsmedel. Han tycker dessutom, precis som vi, att det är orimligt att minska investeringar i t.ex. skola för att tillåta investeringar i Norrlandsoperan. Heja Nasser!

Anledningen att detta är intressant är att vi fortfarande är förbryllade över att miljöpartiet röstade emot F6-skola i Bullmark och Botsmark. Var de bara lata och tog rygg på (S)? Eller kan det vara så att de var missledda av underlagen, eller snarare bristen på underlag?  4 av 11 ledamöter röstade nämligen för en återremiss gällande Bullmark och önskade bland annat en fördjupad analys av F6-alternativet. Gällande Botsmark så har det i efterhand framkommit att fastighetsavdelningen internfakturerat skolan med den dubbla faktiska hyreskostnaden av paviljonger. Att dessutom kostnaden per elev och yta beräknats enligt schablon gör inte underlagen mer rätt.

Vi hoppas med detta att Mp vaknat ur dvalan och börjar agera för att pengar ska användas rätt och för hela kommunens bästa!

Nassers blogg-inlägg kan du läsa här. Är det politisk satir du är ute efter så förslår vi såklart att du glider in på Axebros blogg. istället!

 

 

Guldvågen som var trasig

I dag tog Umeå kommun beslut om att betala ut 27 miljoner extra till Norrlandsoperan. Vän av ordning frågar sig då – hur finansierar dom då detta? Svaret lyder som följer:

”Utbildningskontoret har föreslagit ett antal förändringar i för och grundskolans fastighetsrelaterade investeringsplan vilket innebär förskjutningar i tid av ett antal objekt vilket är redovisat till ekonomifunktionen och som möjliggör omdisponeringar av investeringsmedel.”

I början av februari, när vi bjöd in alla partier att ge vår syn på skolfrågan, förklarade ordförande Moa Brydsten (S) med tydlighet att Umeå Kommun gjort mycket stora investeringar de senaste åren. Genom detta måste investeringar minskas i alla verksamheter, så även skolverksamheten. Att Umeå Kommun dragit på sig en skuld på drygt 1,6 miljarder på några få år beror knappast på investeringar i skolan. I Västerbottens-Kuriren säger hon (om Bullmark), efter nämndens beslut den 25/2:

”- Vi måste väga investeringarna på en guldvåg och nu väljer vi att inte investera i Bullmark, säger Moa Brydsten som uppger att dagens beslut ger en besparing på fyra miljoner kronor.”

Samma ordförande har idag gett bort pengar från För- och Grundskolenämnden till verksamhet som inte har det minsta med skola att göra.

Tycker du som kommuninvånare att detta är okay?

stadshuset

P4 Västerbotten och Folkbladet på besök

Under lördagens manifestation på Rådhustorget fick vi besök av både P4 Västerbotten och Västerbottens Folkblad och fick där chansen att göra vår röst hörd i frågan. Vi berättade om vår kampanj och bakgrunden till skolfragan.se. Precis som tidigare påtalar vi bristen på underlag till detta beslut, något som blev väldigt tydligt efter avslöjandet om de felaktiga hyrorna för skolpaviljongen i Botsmark. Läs mer om det i föregående inlägg.

Radioinslaget kan du lyssna på om du klickar här.

Har du ett PLUS-abonnemang kan du läsa Folkbladets artikel här: ”Namninsamling kan rädda byaskolorna”

torget5