Kommunens visioner

I strålande sol samlade vi in namn på Sävar marknad i söndags! Vi kände ett stort stöd bland marknadsbesökarna och konstigt vore ju annars. Det samlade intrycket vi får är att de anser sin skola vara överfylld redan nu och ser då hellre att mellanstadiet blir kvar i Bullmark istället för att inrymma eleverna på  Sävar skola.

På plats på marknaden fanns även Umeå Kommun som just nu arbetar med en fördjupad översiktsplan för Sävar där de ser ett önskat tillväxtscenario på 6000 invånare fram till år 2050. I skenet av detta inser man att fler skolor behövs i området och ytterligare en slutsats som snabbt går att dra är att befolkningen i närliggande byarna Bodbyn och Bullmark också dras med i kommunens befolkningsökning.

Att i detta framtidsscenario minska skolkapacitet i Bullmark genom att ersätta en befintlig fullbelagd F-6-skola med en ny F-3 övergår helt enkelt vårt förstånd.

Annonser

Miljöpartiet värnar skolan

För att fortsätta på gårdagens tema ”säga en sak men göra en annan” så är det med intresse vi läser Nasser Moslehs (Mp) blogginlägg där han skriver att Miljöpartiet röstade nej till förslaget om att ge Norrlandsoperan 26,9 miljoner från investeringsmedel. Han tycker dessutom, precis som vi, att det är orimligt att minska investeringar i t.ex. skola för att tillåta investeringar i Norrlandsoperan. Heja Nasser!

Anledningen att detta är intressant är att vi fortfarande är förbryllade över att miljöpartiet röstade emot F6-skola i Bullmark och Botsmark. Var de bara lata och tog rygg på (S)? Eller kan det vara så att de var missledda av underlagen, eller snarare bristen på underlag?  4 av 11 ledamöter röstade nämligen för en återremiss gällande Bullmark och önskade bland annat en fördjupad analys av F6-alternativet. Gällande Botsmark så har det i efterhand framkommit att fastighetsavdelningen internfakturerat skolan med den dubbla faktiska hyreskostnaden av paviljonger. Att dessutom kostnaden per elev och yta beräknats enligt schablon gör inte underlagen mer rätt.

Vi hoppas med detta att Mp vaknat ur dvalan och börjar agera för att pengar ska användas rätt och för hela kommunens bästa!

Nassers blogg-inlägg kan du läsa här. Är det politisk satir du är ute efter så förslår vi såklart att du glider in på Axebros blogg. istället!

 

 

Guldvågen som var trasig

I dag tog Umeå kommun beslut om att betala ut 27 miljoner extra till Norrlandsoperan. Vän av ordning frågar sig då – hur finansierar dom då detta? Svaret lyder som följer:

”Utbildningskontoret har föreslagit ett antal förändringar i för och grundskolans fastighetsrelaterade investeringsplan vilket innebär förskjutningar i tid av ett antal objekt vilket är redovisat till ekonomifunktionen och som möjliggör omdisponeringar av investeringsmedel.”

I början av februari, när vi bjöd in alla partier att ge vår syn på skolfrågan, förklarade ordförande Moa Brydsten (S) med tydlighet att Umeå Kommun gjort mycket stora investeringar de senaste åren. Genom detta måste investeringar minskas i alla verksamheter, så även skolverksamheten. Att Umeå Kommun dragit på sig en skuld på drygt 1,6 miljarder på några få år beror knappast på investeringar i skolan. I Västerbottens-Kuriren säger hon (om Bullmark), efter nämndens beslut den 25/2:

”- Vi måste väga investeringarna på en guldvåg och nu väljer vi att inte investera i Bullmark, säger Moa Brydsten som uppger att dagens beslut ger en besparing på fyra miljoner kronor.”

Samma ordförande har idag gett bort pengar från För- och Grundskolenämnden till verksamhet som inte har det minsta med skola att göra.

Tycker du som kommuninvånare att detta är okay?

stadshuset

P4 Västerbotten och Folkbladet på besök

Under lördagens manifestation på Rådhustorget fick vi besök av både P4 Västerbotten och Västerbottens Folkblad och fick där chansen att göra vår röst hörd i frågan. Vi berättade om vår kampanj och bakgrunden till skolfragan.se. Precis som tidigare påtalar vi bristen på underlag till detta beslut, något som blev väldigt tydligt efter avslöjandet om de felaktiga hyrorna för skolpaviljongen i Botsmark. Läs mer om det i föregående inlägg.

Radioinslaget kan du lyssna på om du klickar här.

Har du ett PLUS-abonnemang kan du läsa Folkbladets artikel här: ”Namninsamling kan rädda byaskolorna”

torget5

Grava fel i underlagen konstaterade

Eftersom vi föräldrar redan tidigt förstått att underlagen för detta beslut inte existerade eller var undermåliga så har en del ivriga föräldrar grävt själva genom att kontakta kommunens fastighetsavdelning och begära ut ekonomiska underlag.

I Botsmark finns en modulbyggnad som kommunen hyr av Cramo. Som konsekvens av För- och Grundskolenämndens beslut att lägga ner mellanstadiet ska denna modulbyggnad avyttras. Nu visar det sig att beräkningarna av kostnaderna för denna förhyrda modulbyggnad är kraftigt felaktiga, något som också fastighetskontoret bekräftar. Skolan har under 2014 betalt en internhyra på en halv miljon kronor medan fastighetskontoret betalat mindre än hälften till Cramo. 2015 höjdes internhyran trots att hyran till Cramo kvarstod.

Ingen på fastighetsavdelningen har alltså noterat detta och inte heller de tjänstemän som sammanställt underlagen för skolutredningen. Således har underlagen för det politiska beslutet varit helt felaktiga.

Västerbottens-Kuriren har skrivit en mer utförlig artikel av det som framkom när en förälder började gräva i underlagen. Med ett PLUS-konto kan du läsa artikeln här:
Felräknad hyra bakom skolnedläggning

Med felaktigheter av det här slaget ställer vi ju oss frågan – vad mer är galet i underlagen som nämnden tog beslut på? Det är inte så konstigt att 4 av 11 ledamöter röstade för återremiss pga. bristande underlag, resterande litade blint på tjänstemännens underlag.

Full ös på torget

Idag drog vi igång med buller och bång! Ett gäng står på Rådhustorget just nu och informerar om skolfrågan och samlar namnunderskrifter. Ett annat gäng gjorde samma sak på kosläppet i Tväråmark på förmiddagen. Vill du veta mer om bakgrunden till detta initiativ så finner du det här.

Här är några bilder från Rådhustorget.

torget torget2torget3