Folkinitiativ för folkomröstning

Information om folkinitiativet

Detta folkinitiativ görs enligt kommunallagen (KL) kap 5 § 23 och §24.

Alla barn i Umeå kommun har rätt till en likvärdig och trygg skolgång nära hemmet. Skolorna är landsbygdens nav och en förutsättning för tillväxt.

En välmående landsbygd är viktig för hela Umeå kommun. Med detta folkinitiativ syftar vi till att Umeå Skolkommun skall utvecklas i dialog med barn, föräldrar, personal och hela lokalsamhället och att beslutet att lägga ner eller förändra F-6 skolor i Botsmark och Bullmark upphävs.

Umeå kommunfullmäktige uppmanas att genomföra folkinitiativet alt. ska en folkomröstning i frågan hållas senast i samband med nästa allmänna val i september 2018.

Initiativkommittén består av följande personer

Carina Olovsson, Botsmark
Erik Lindmark, Botsmark
Niklas Nilsson, Botsmark
Johanna Nilsson, Botsmark
Elin Augustsson, Botsmark
Christina Hagman, Bodbyn
Jim Waldestål, Bullmark
Robert Axebro, Bullmark

Var kan jag skriva under?

Vi kommer finnas ute bland medborgarna med våra listor, framförallt på marknader och större sammankomster som sker i Umeå kommun.

Undrar du var vi står härnäst eller vill du ha en egen lista för att samla in namn?
Kontakta då Christina Hagman, tel. 073 056 10 23

Instruktioner för dig som samlar in underskrifter:

Skriv bara ut blanketten på enkelsida!

Information om hur vi ska hantera blanketten:

  1. ALLA fält är obligatoriska att fylla i, skriv tydligt!
  2. Underskrifterna är endast giltiga om man har rösträtt i Umeå kommun.
  3. Namnlistor ska behandlas med sekretess och får inte användas för annat ändamål. Namnlistan får inte ligga öppet på offentlig plats. Vi behandlar alla personuppgifter konfidentiellt enligt Lagen om folkinitiativ.
  4. Viktigt att känna till: Namninsamlingen med alla uppgifter blir en offentlig handling när den lämnas till kommunen. De som har skyddad identitet /  personnummer bör alltså inte stödja folkomröstningen.
  5. Blanketterna sänds till adressen som står på blanketten, senast den …14/11-16

 

Såhär ser blanketten ut. OBS, endast originalblanketter ska användas, dessa finns att hämta hos någon i initiativkommittén.

folkinitiativ_ej_för_utskrift

 

Annonser