Grava fel i underlagen konstaterade

Eftersom vi föräldrar redan tidigt förstått att underlagen för detta beslut inte existerade eller var undermåliga så har en del ivriga föräldrar grävt själva genom att kontakta kommunens fastighetsavdelning och begära ut ekonomiska underlag.

I Botsmark finns en modulbyggnad som kommunen hyr av Cramo. Som konsekvens av För- och Grundskolenämndens beslut att lägga ner mellanstadiet ska denna modulbyggnad avyttras. Nu visar det sig att beräkningarna av kostnaderna för denna förhyrda modulbyggnad är kraftigt felaktiga, något som också fastighetskontoret bekräftar. Skolan har under 2014 betalt en internhyra på en halv miljon kronor medan fastighetskontoret betalat mindre än hälften till Cramo. 2015 höjdes internhyran trots att hyran till Cramo kvarstod.

Ingen på fastighetsavdelningen har alltså noterat detta och inte heller de tjänstemän som sammanställt underlagen för skolutredningen. Således har underlagen för det politiska beslutet varit helt felaktiga.

Västerbottens-Kuriren har skrivit en mer utförlig artikel av det som framkom när en förälder började gräva i underlagen. Med ett PLUS-konto kan du läsa artikeln här:
Felräknad hyra bakom skolnedläggning

Med felaktigheter av det här slaget ställer vi ju oss frågan – vad mer är galet i underlagen som nämnden tog beslut på? Det är inte så konstigt att 4 av 11 ledamöter röstade för återremiss pga. bristande underlag, resterande litade blint på tjänstemännens underlag.

Annonser

Full ös på torget

Idag drog vi igång med buller och bång! Ett gäng står på Rådhustorget just nu och informerar om skolfrågan och samlar namnunderskrifter. Ett annat gäng gjorde samma sak på kosläppet i Tväråmark på förmiddagen. Vill du veta mer om bakgrunden till detta initiativ så finner du det här.

Här är några bilder från Rådhustorget.

torget torget2torget3

Välkommen hit!

Hej! Förmodligen har du redan läst eller hört ett och annat om skolfrågan i Bullmark, Botsmark och Bodbyn i lokaltidningarna eller i sociala medier.

I Bullmark har det sedan ett antal år tillbaka planerats för en ny f-6 skola. Varför? För att den gamla skolan var, och är, för liten: det finns för många barn i byarna – det finns en god tillväxt! I Botsmark finns en nyrenoverad skola som senast inför ht-16 var lovad att öppnas helt igen, nu vill man istället lägga ner ytterligare klasser.

För- och grundskolenämnden avser att flytta barnen till Sävar för att fylla tomma platser. Men, Sävar skola är trångbodd och för att rymma barnen använder man baracker sedan ca 10 år tillbaka. Man pratar om besparingar, men kan inte redovisa hur mycket det kommer att kosta att bussa alla barnen till Sävar. Det talas om långsiktighet, men ingen nämner något om vad som händer när Sävar växer, på samma sätt som resten av kommunen.

Bullmarks skola ligger redan idag i topp när det gäller långa avstånd till skolan. Nu vill man bussa dessa barn ännu längre. Vi efterlyser barnperspektivet i denna fråga, och lika skola för alla!

En föräldragrupp för byarna har jobbat med den här frågan sedan en tid tillbaka har vi främst hållit till på Facebook men har nu även denna hemsida. Nu kör vi!