Sagt och sånt

Nedan hittar du urklipp eller länkar till sådant som publicerats i frågan (sorterat i omvänd kronologisk ordning)

Maj 2016

25/5 Debattartikel av Jan Hägglund, Davis Kaza och Gun Sandström ”Skolor och omsorg viktigare”

24/5  Umeå kommun skjuter till 26,9 miljoner kronor för att rusta upp Norrlandsoperan. För- och grundskolenämnden hjälper till att bekosta detta då de omdisponerar pengar  från sin investeringsbudget. Samma investeringsbudget som sas vara så ansträngd att alla investeringar behövde vägas på guldvåg.
”Skolan får stå tillbaka när operan rustas” (Folkbladet PLUS)

24/5  Artikel med förälder från Bullmark om hur märkligt det är pengar  finns till kultur, badhus och parker men inte skola. ”Barnen borde gå före kulturen” (Folkbladet PLUS)

 

Som en replik på Hans Lindbergs rent ut sagt hånfulla ledare ”Stad och land går hand i hand” skrev vi en replik där vi framhåller att en nedläggning av två mellanstadier inte kan anses vara en satsning på skola.
Här kan du läsa vår replik: ”Hans Lindbergs ord ett hån mot landsbygden”

April 2016

28/4 Artiklar från när För- och grundskolenämnden skulle yttra sig angående överklagan av beslutet hittar ni här och här.

28/4 ”Så försvarar nämnden skolnedläggningarna” (Folkbladet PLUS)

27/4 Ledare i Västerbottens-Kuriren ”Inte lätt att få politikerna att ändra ett beslut”

27/4 Mattias Larsson (C) och Eric Bergner (C) skriver om katastrofbeslutet och vikten av att invånarna får göra sina röster hörda under rubriken ”Låt invånarna rösta om skolan”.

25/4 ”Byborna fortsätter sina protester mot skolflytten”  (Folkbladet PLUS)

24/4 Debattartikel där Moa Brydsten (S) och Hans Lindberg (S) försvara beslutet med argumentet att barnen har rätt till behöriga, legitimerade lärare och den snäva investeringsbudgeten. ”Vi måste erbjuda barnen behöriga lärare”

22/4 ”Börjar samla namn inom kort” (Folkbladet PLUS)

22/4 ”Ordföranden har inte bestämt sig”  (Folkbladet PLUS)

21/4 Reportage från programmet Studio Ett i P1 ”Lobbying bästa taktik för att rädda nedläggningshotad skola”

18/4 Debattartikel av Gravmark-Bullmark Socialdemokratiska förening ”Bygg en F6-skola i Bullmark”

4/4 Elisabet Forsell och Kjell Bäckman debattartikel ”Fullmäktige bör ta beslutet om    Bullmarks skola”

3/4 Debattartikel av Elisabet Forsell och Kjell Bäckman ”Låt fullmäktige rösta om skolan”

Mars 2016

29/3 Debattartikel där ””Lyxfällanmannen” skriver öppet brev” till Umeås politiska ledning

17/3 Artikel från när överklagan lämnades in och tankarna på folkinitiativ började ta form ordentligt ”Botsmark och Bullmark förbereder folkomröstning”

17/3 ”Skolbeslut till förvaltningsrätten” (VK PLUS)

16/3 Insändare ”Gör en ordentlig analys” belyser det otillräckliga beslutsunderlaget och oviljan att lyssna medborgarna

14/3 Artikel om den skrivelse som skickats från byarna till kommunstyrelsen ”Dråpslag mot en livskraftig bygd”

11/3 Insändare av Torbjörn Wennebro om den styvmoderliga behandling Umeås landsbygd är drabbad av ”Skatteboskap för Umeå”

10/3 ”Kräver att beslutet om Bullmark och Botsmark rivs upp”  (VK PLUS)

4/3 Artikel där rimlighet och riktighet i beslutet ifrågasätts av, bland annat, före detta kommundelsnämnden ”Nämnden har fattat ett inkompetent beslut”

1/3 Ledare om landsbygdens och glesbygdens framtid ur ljuset av de skolnedläggningar som sker runtom i vårt län ”En fråga om var det är värt att bo”

Februari 2016

29/2 Insändare om de omänskligt långa skoldagar som blir verklighet för våra barn då de ska bussas dagligen ”Skandalöst experiment”

25/2 ”Splittring efter skolbeslut” (VK PLUS)

25/4 Notis efter beslut i För – och grundskolenämnden ”Ingen ny F6-skola i Bullmark”

25/4 Byborna lämnar in sin namninsamling till För- och grundskolenämnden som ska fatta beslut i skolfrågan ”1600 försvarar Botsmark och Bullmark”

23/2 Om den namninsamling som startades av föräldragrupperna inför beslutet i skolfrågan ”Tusen namn starkt stöd”

23/2 ”Vägrar skicka barnen till Sävar skola” (VK PLUS)

23/2 ”Politikerna avgör barnens framtid” (VK PLUS)

23/2 Insändare, öppet brev till För- och grundskolenämnden och till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg om varför vi anser att det är orimligt att lägga ned skolverksamhet i våra byar ”Värna barns perspektiv”

22/2 ”Vill lägga ned tillväxtskolor” (VK PLUS)

Januari 2016

28/1 ”Lovades ny skola – ännu råder osäkerhet i frågan” (Folkbladet PLUS)

Annonser