Tidslinje

Den 27 januari kallades föräldrar med barn på Bullmarks och Botsmarks skola, via Lärum, till ett informationsmöte med kommunens tjänstemän. Mötet skulle informera om den planeringsprocess avseende långsiktigt hållbar lokal- och resursplanering för Botsmark, Bullmark och Bodbyn. Mötet avslutades med att vi föräldrar fick ta del av tjänstemannens samlade bedömning som var ett förslag om att bygga ny F-3 skola tillsammans med förskola i Bullmark, behålla F-3 alternativ F-2 i Botsmark och bedriva fritids för barn från Bodbyn i Bullmarks skola. Elever i åk 4-6 skulle enligt förslaget bussas till Sävar skola, som enligt utredningen, har plats för ytterligare elever. Många föräldrar, om inte alla, var bestörta över förslaget. Underlagen uppfattades som bristande och förslaget kändes som en dödsstöt för hela bygden. Efter detta bildades föräldragruppen.

Den 11/2 träffade föräldragruppen representanter från för- och grundskolenämnden för att informera om vår vilja att behålla skolverksamheten i byarna, belysa det bristande underlag som tjänstemännen tagit fram samt visa på den positiva utveckling och tillväxt som sker på landsbygden.

Den 25/2 fattade för- och grundskolenämnden beslutet att bygga förskola och F-3 skola i Bullmark. Elever i åk 4-6 i Bullmarks upptagningsområde ska då bussas till Sävar. Botsmark skola anpassas till förskola och skola F-3. Elever åk 4-6 från Botsmark erbjuds plats i Flurkmark skola.

Efter detta ödesdigra beslut har föräldragruppen mobiliserat sig och jobbat med frågan på en mängd olika sätt:

– Facebook-gruppen: Bodbyn, Bullmark och Botsmark behöver sina skolor! Här länkas till artiklar och annat som sker i frågan. Allt för att höras och synas så mycket som möjligt.

– artiklar i lokala media

– insändare

– överklagan inlämnad av föräldragrupp i Botsmark

– överklagan inlämnad av föräldragrupp i Bodbyn/Bullmark. Överklagan på 6 punkter. Den punkt som rör inhibition är avslagen.

– medverkan i radio, både lokalt och nationellt.

– träff med politiker från de olika partierna för att förmedla vår bild av det beslut som fattats med brister i beslutsunderlag och fullkomlig avsaknad av landsbygdsperspektiv. Allt för att skapa opinion i frågan.

– Bullmarks egen bloggare Robert Axebro som med satir förmedlar sin syn på den politik som bedrivs i Umeå. Axebros syn på politiken… den komiska sanningen…

Arbetet fortsätter och vi har nu skapat den här hemsidan där all information finns lättillgänglig för allmänheten. Facebook har fungerat som plattform i vår kontakt med varandra och vi är väl medvetna om att inte alla använder sig av detta sociala nätverk. Vi hoppas därför att vi genom hemsidan ska nå ut till fler och att vi på detta sätt ska bli ännu fler som engagerar sig i frågan. Allt engagemang är välkommet. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något…. Vill poängtera att många av oss som är aktiva i föräldragruppen inte själva har barn som drabbas direkt av beslutet. Indirekt drabbas vi dock allihopa, förälder eller ej, då skolan är ett viktigt nav i våra byar och möjliggör inflyttning, tillväxt och framtidstro.

Måndag 25/4 kl.12.30 samlas de som vill och kan för att möta upp politiker från kommunfullmäktige där vi delar ut informationsblad för att upplysa politikerna om den positiva tillväxt som sker i byarna.

Den 21/5 startas ett Folkinitiativ för folkomröstning genom en manifestation på rådhustorget i Umeå och på ko-släppet i Tväråmark. Läs mer om folkomrösningen här.

 

Annonser